انتقال تصویر

همان گونه که مى دانیم اولین و مهمترین فاکتور جهت مدیریت یک سازمان ، داشتن اطلاعات کافى نسبت به محیط مورد نظر مى باشد، پهپادها با استفاده از دوربین هاى نظارتى که بر روى آن ها نصب شده مى توانند اطلاعاتى با ارزش از محیط هاى تحت مدیریت یک سازمان تهیه کنند، اما عاملى که بسیار حائز اهمیت مى باشد، ارسال این اطلاعات به مراکز مدیریتى در کمترین زمان ممکن مى باشد.

بطور مثال یکى از اصلى ترین دغدغه هاى مدیران سازمان راهدارى کشور، اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکى، برآورد خسارت ناشى از ریزش کوه و سوانح در جاده هاى کشور مى باشد. مولتى روتورها با پرواز بر روى جاده ها با اقلیم هاى مختلف آب هوایى و ارسال تصاویر بر خط به مراکز کنترل راه ها مى توانند ابزار مناسبى جهت تحلیل و بررسى ترافیک و حوادث مختلف در سطح جاده هاى مواصلاتى باشد.

انتقال تصاویر انواع ربات هاى پرنده بصورت تخصصى از محدوده پروازى به مراکز کنترل به صورت برخط جزو توانمندى هاى اصلى کارشناسان ما مى باشد. این شرکت با استفاده از تجهیزات متنوع مخابراتى و استفاده از بسترهاى مختلف ارتباطى تصاویر تهیه شده توسط مولتی روتور های در حال پرواز را بصورت برخط به مراکز کنترل و مدیریت ارسال مى نماید.