مرکز تعمیرات

یکى از بزرگترین دغدغه هاى سازمانهاى بهره بردار از ربات هاى پرنده در کشور گارانتى، پشتیبانى، تامین قطعات یدکى و مرکزى جهت تعمیرات تخصصى این تجهیزات مى باشد.

به همین جهت شرکت ارس پرواز با جذب نیروهاى متخصص داخلى، مرکزى مستقل جهت تعمیر و پشتیبانى از محصولات تولید شده توسط شرکت هاى معتبر دنیا ایجاد نموده ، همچنین کارکنان این مرکز در بازه هاى زمانى به دوره هاى آموزشى تخصصى تعمیر و نگهدارى پهپاد که توسط سازندگان پهپاد مختلف در دنیا برگزار مى شود، اعزام و اطلاعات خود را بروزرسانى مى نمایند.